uw@gi
/konto e-mail   /konto ftpPrzykładowy serwer - klient.viapc.pl


1.0.0  Logowanie do programu obsługi serwera

 • "Nazwa domeny" - wpisz nazwę Twojej domeny
 • "Nazwa użytkownika" - wpisz "postmaster" - postmaster ... to Ty
 • "Hasło" - wpisz hasło do Twojego serwera pocztowego
 • "Zaloguj się"1.1.0  Usługi dostępne do edycji

 • "Konta" - tu możesz założyć (zlikwidować) konta pocztowe i ustawić ich parametry
 • "Aliasy" - tu możesz dodać (zlikwidować) aliasy do założonych wcześniej kont pocztowych (alias to dodatkowy adres do tego samego konta pocztowego)
 • "Listy pocztowe" - tu możesz dodać (zlikwidować) listy kont e-mail (lista pocztowa to jeden adres e-mail dla wielu kont pocztowych wpisanych na listę)
 • "Konto domyślne" - tu możesz ustanowić jedno z kont e-mail jako konto domyślne (konto domyślne to konto, na które dotrą wszystkie błędnie zadresowane list, np. ktoś zadresuje list bleble@klient.viapc.pl - list ten dotrze na konto ustanowione jako domyślne)

administracja kontami
administracja aliasami
administracja listami pocztowymi
administracja kontem domyślnym


1.2.0  Wybrałeś usługę "Konta"

 • "pstmaster" - przez to konto wchodzisz na serwer - konto nieusuwalne,
  zmiana hasła do tego konta oznacza zmianę hasła do serwera pocztowego
 • "Liczba kont 0/3" - możesz założyć 3 konta pocztowe
   UWAGA: liczbę kont i pojemność serwera ustala się przy zamówieniu
 • "Dodaj konto" umożliwia założenie konta e-mail i ustawienie jego parametrów
 • "Usuń zaznaczone konta" umożliwia likwidację wybranego konta e-mail
 • "Wstecz" - umożliwia powrót do wyboru usług dostępnych do edycji
 • DOTYCZY KONT ISTNIEJĄCYCH:
  klikając na nazwę istniejącego konta, możesz zmienić bez likwidacji jego status:
  zaznaczone - "aktywne", nie zaznaczone - "nie aktywne"1.2.1  Wybrałeś usługę "Konta" / "Dodaj konto"

 • "Nazwa konta" - w tym przypadku założyłeś konto - info@klient.viapc.pl
 • "Hasło" - tu ustanawiasz hasło dla konta
 • "Powtórz hasło" - powtórz hasło :)

 • "Opis" - Twoje informacje o koncie
 • "Quota" - tu ustanawiasz pojemność konta
   UWAGA: suma pojemności wszystkich kont nie może przekroczyć pojemności serwera1.2.2  Reguły poczty

 • "Poczta ma pozostawać na koncie" - opcja musi być włączona jeśli właściciel konta nie chce przesyłać poczty na inne konta
 • "Zabezpieczenie antywirusowe" - działanie programu polega na modyfikacji rozszerzeń plików w których najczęściej znajdują się wirusy (exe, vbs, vbe, com, chm, bat, pif, sys, scr, rtf, html, class oraz plików exella oraz worda z makrami) i dopisaniu do jego nazwy "FIXED-1" dzięki czemu plik nie zostanie automatycznie uruchomiony a wirus się nie uaktywnii. Za każdym razem taki plik należy sprawdzić programem antywirusowym, przed jego uruchomiem.
 • "Poczta ma być przesyłana na konta" - masz możliwość wpisania do trzech kont, na które automatycznie poczta właściciela konta trafiająca na konta ustanowione poniżej. Przy włączonej opcji "Poczta ma pozostawać na koncie" - kopia poczty pozostanie na koncie. Przy wyłączonej opcji "Poczta ma pozostawać na koncie" - system nie zostawi kopi poczty koncie.
 • "Wyczyść" umożliwia rezygnację ze zmiany opcji przed "Zapisaniem zmian" dla całego konta1.2.3  Powiadomienie SMS

 • Na wpisany numer telefonu komórkowego system przesyła powiadomienie o przychodzącej poczcie
 • UWAGA: właściciel konta powinien zapytać swojego operatora o zasady realizacji takiej usługi1.2.4  Autoresponder

 • "Autoresponder ma być aktywny" - włączenie tej opcji spowoduje, że na adres nadawcy poczty wysłanej na dane konto, automatycznie zostanie przesłany list z treścią zawartą w okienku poniżej
 • "Zapisz zmiany" - umożliwia zapisanie wszystkich wprowadzonych modyfikacji
 • "Wyloguj" - umożliwia wylogowanie z progamu obsługi konta
 • "Wyczyść" - umożliwia rezygnację ze zmiany opcji przed "Zapisaniem zmian" dla całego konta1.2.UWAGA

 • "Reguły poczty", "Powiadomienie SMS", "Autoresponder" oraz "Hasło" - właściciel konta może zmieniać samodzielnie, logując ję wg. zasad POMOC / konto e-mail
 • wybiór usług" >>


1.3.0  Wybrałeś usługę "Aliasy"

 • "Liczba aliasów 0/3" - możesz założyć 3 aliasy pocztowe
 • "Dodaj alias" - umożliwia założenie aliasa do istniejącego konta e-mail
 • "Usuń zaznaczone aliasy" - umożliwia likwidację wybranych aliasów
 • "Wstecz" - umożliwia powrót do wyboru usług dostępnych do edycji1.3.1  Wybrałeś usługę "Aliasy" / "Dodaj alias"

 • "Nazwa aliasa" - nazwa, która da początek adresowi - tu biuro@klient.viapc.pl
 • "Email" - adres konta, na które wpłyną listy adresowane biuro@klient.viapc.pl
 • "Dodaj alias" - kliknij - dodałeś aliasa
 • "Wyczyść" - rezygnacja z wpisanych danych
 • "Wstecz" - umożliwia powrót do wyboru usług dostępnych do edycji1.4.0  Wybrałeś usługę "Listy pocztowe"

 • "Liczba list 0/3" - możesz założyć 3 listy pocztowe
 • "Dodaj listę" - umożliwia założenie listy pocztowej
 • "Usuń zaznaczone listy" - umożliwia likwidację wybranych list pocztowych
 • "Wstecz" - umożliwia powrót do wyboru usług dostępnych do edycji1.4.1  Wybrałeś usługę "Listy pocztowe" / "Dodaj listę"

 • "Nazwa listy" - adres pocztowy listy w tym przypadku będzie miał postać - kooperant@klient.viapc.pl
 • "Opis listy" - Twój opis


 • "Lista otwarta" - opcja włączona - każdy może pisać na adres listy
 • "Lista zamknięta" - opcja włączona - na adres listy mogą pisać tylko członkowie listy
 • "Lista moderowana" - opcja włączona - tylko z ustanowionego konta, można pisać na adres listy
 • "Automatyczna sbskrypcja" - opcja włączona - pozwala na bezobsługowe dopisywanie adresów do listy pocztowej.
  Dodawanie adresów może odbywać się na dwa sposoby:
  1) wysłanie przez użytkownika pustego listu z tematem: "subscribe" (koniecznie małymi literami) na adres listy
  2) przez stronę i umieszczenie na niej odpowiedniego okna do dodawania adresów e-mail (należy w treści strony umieścić odpowiedni kod przesyłający e-maila z tematem "subscribe" na adres listy)
  Wypisanie się użytkownika z listy jest możliwe po wysłaniu przez niego z danego adresu pustego listu z tematem "unsubscribe".


 • "Proszę wybrać konta" - umożliwia dodanie do listy pocztowej kont z Twojego serwera
 • "Pozostałe konta" - umożliwia dodanie do listy adresu dowolnego konta
 • "Dodaj listę" - umożliwia dodanie listy z ustawionymi powyżej opcjami
 • "Wyczyść" - rezygnacja z wpisanych danych
 • "Wstecz" - umożliwia powrót do wyboru usług dostępnych do edycji


1.5.0    Wybrałeś usługę "Konto domyślne"

 • "Wybierz z listy" - system automatycznie ustawia "Brak konta domyślnego". W takim przypadku źle zaadresowana poczta np. bleble@klient.viapc.pl wróci do nadawcy - "adresat nieznany :)"
 • Jeśli chcesz odbierać również źle zadresowaną pocztę, ustaw swoje konto jako "konto domyślne"
Powodzenia :)